Bài 11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bình chọn:
4.2 trên 576 phiếu
Lý thuyết dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 trang 37 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 trang 37 Toán 6 Tập 1 . Trong các số sau, số nào chia hết cho 2

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 trang 38 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 trang 38 Toán 6 Tập 1 . Điền chữ số vào dấu * để được số (37*) chia hết cho 5.

Xem lời giải

Bài 91 trang 38 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 91 trang 38 SGK Toán 6 tập 1. Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5 ?

Xem lời giải

Bài 92 trang 38 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 92 trang 38 SGK Toán 6 tập 1. Cho các số 2141; 1345; 4620; 234. Trong các số đó:

Xem lời giải

Bài 93 trang 38 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 93 trang 38 SGK Toán 6 tập 1. Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không,

Xem lời giải

Bài 94 trang 38 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 94 trang 38 SGK Toán 6 tập 1. Không thực hiện phép chia, hãy tìm số dư khi chia mỗi số sau đây cho 2, cho 5

Xem lời giải

Bài 95 trang 38 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 95 trang 38 SGK Toán 6 tập 1. Điền chữ số vào dấu * để được số

Xem lời giải

Bài 96 trang 39 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 96 trang 39 SGK Toán 6 tập 1. Điền chữ số vào dấu * để được

Xem lời giải

Bài 97 trang 39 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 97 trang 39 SGK Toán 6 tập 1. Dùng ba chữ số 4, 0, 5, hãy ghép thành các số tự nhiên

Xem lời giải

Bài 98 trang 39 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 98 trang 39 SGK Toán 6 tập 1. Đánh dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Xem lời giải

Bài 99 trang 39 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 99 trang 39 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 3.

Xem lời giải

Bài 100 trang 39 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 100 trang 39 SGK Toán 6 tập 1. Ô tô đầu tiên ra đời năm nào ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải