Ôn tập cuối năm phần Số học - Toán học 6

Bình chọn:
3.9 trên 249 phiếu
Bài 168 trang 66 SGK Toán 6 tập 2 Bài 168 trang 66 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 168 trang 66 SGK Toán 6 tập 2. Điền kí hiệu (∈,∉,⊂,∩) thích hợp vào ô vuông:

Xem chi tiết

Bài 169 trang 66 sgk toán 6 tập 2 Bài 169 trang 66 sgk toán 6 tập 2

Giải bài 169 trang 66 SGK Toán 6 tập 2. Điền vào chỗ trống:

Xem chi tiết

Bài 170 trang 67 SGK Toán 6 tập 2 Bài 170 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 170 trang 67 SGK Toán 6 tập 2. Tìm giao của tập hợp C các số chẵn và tập hợp L các số lẻ.

Xem chi tiết

Bài 171 trang 67 SGK Toán 6 tập 2 Bài 171 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 171 trang 67 SGK Toán 6 tập 2. Tính giá trị các biểu thức sau: A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53;

Xem chi tiết

Bài 172 trang 67 SGK Toán 6 tập 2 Bài 172 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 172 trang 67 SGK Toán 6 tập 2. Chia đều 60 chiếc kẹo cho tất cả học sinh lớp 6C thì còn dư 13 chiếc. Hỏi lớp 6C có bao nhiêu học sinh?

Xem chi tiết

Bài 173 trang 67 SGK Toán 6 tập 2 Bài 173 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 173 trang 67 SGK Toán 6 tập 2. Một ca nô xuôi một khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông đó hết 5 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 3 km/h. Tính độ dài khúc sông đó.

Xem chi tiết

Bài 174 trang 67 SGK Toán 6 tập 2 Bài 174 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 174 trang 67 SGK Toán 6 tập 2. So sánh hai biểu thức A và B biết rằng:

Xem chi tiết

Bài 175 trang 67 SGK Toán 6 tập 2 Bài 175 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 175 trang 67 SGK Toán 6 tập 2. Hỏi cả hai vòi cùng chảy vào bể đó thì sau bao lâu bể sẽ đầy?

Xem chi tiết

Bài 176 trang 67 SGK Toán 6 tập 2 Bài 176 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 176 trang 67 SGK Toán 6 tập 2. Tính:

Xem chi tiết

Bài 177 trang 68 SGK Toán 6 tập 2 Bài 177 trang 68 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 177 trang 68 SGK Toán 6 tập 2. Công thức đổi từ độ C sang độ F là:

Xem chi tiết

Bài 178 trang 68 SGK Toán 6 tập 2 Bài 178 trang 68 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 178 trang 68 SGK Toán 6 tập 2. “Tỉ số vàng” Người Cổ Hy Lạp và người Cổ Ai Cập đã ý thức được tỉ số “đẹp” trong các công trình xây dựng

Xem chi tiếtHỏi bài