Bài 3. Ghi số tự nhiên

Bình chọn:
4.2 trên 563 phiếu
Trả lời câu hỏi  Bài 3 trang 9 Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 9 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 9 Toán 6 Tập 1. Hãy viết:

Xem chi tiết

Bài 11 trang 10 sgk toán 6 tập 1 Bài 11 trang 10 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 11 trang 10 SGK Toán 6 tập 1. Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7

Xem chi tiết

Bài 12 trang 10 sgk toán 6 tập 1 Bài 12 trang 10 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 12 trang 10 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập hợp các chữ số của số 2000.

Xem chi tiết

Bài 13 trang 10 sgk toán 6 tập 1 Bài 13 trang 10 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 13 trang 10 SGK Toán 6 tập 1. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số.

Xem chi tiết

Bài 14 trang 10 sgk toán 6 tập 1 Bài 14 trang 10 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 14 trang 10 SGK Toán 6 tập 1. Dùng ba chữ số 0, 1, 2, hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.

Xem chi tiết

Bài 15 trang 10 sgk toán 6 tập 1 Bài 15 trang 10 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 15 trang 10 SGK Toán 6 tập 1. Đọc các số La Mã sau: XIV ; XXVI.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiếtHỏi bài