Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên

Bình chọn:
4.2 trên 777 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 7 Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 7 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 7 Toán 6 Tập 1 . Điền vào chỗ trống để ba số

Xem chi tiết

Bài 6 trang 7 sgk toán 6 tập 1 Bài 6 trang 7 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 7 SGK Toán 6 tập 1. Viết số tự nhiên liền sau mỗi số:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 8 sgk toán 6 tập 1 Bài 7 trang 8 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 7 trang 8 SGK Toán 6 tập 1. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

Xem chi tiết

Bài 8 trang 8 sgk toán 6 tập 1 Bài 8 trang 8 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 8 trang 8 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 5 bằng hai cách. Biểu diễn trên tia số các phần tử của tập hợp A.

Xem chi tiết

Bài 9 trang 8 sgk toán 6 tập 1 Bài 9 trang 8 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 9 trang 8 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào chỗ trống để hai số ở mỗi dòng là hai số tự nhiên liên tiếp tăng dần:

Xem chi tiết

Bài 10 trang 8 sgk toán 6 tập 1 Bài 10 trang 8 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 10 trang 8 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần:

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiếtHỏi bài