Bài 18. Bội chung nhỏ nhất

Bình chọn:
4.2 trên 668 phiếu
Lý thuyết bội chung nhỏ nhất.

Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 18 trang 58 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 18 trang 58 Toán 6 Tập 1 . Tìm BCNN(8, 12); BCNN(5, 7, 8); BCNN(12, 16, 48).

Xem lời giải

Bài 149 trang 59 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 149 trang 59 SGK Toán 6 tập 1. Tìm BCNN của:

Xem lời giải

Bài 150 trang 59 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 150 trang 59 SGK Toán 6 tập 1. Tìm BCNN của:

Xem lời giải

Bài 151 trang 59 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 151 trang 59 SGK Toán 6 tập 1. Hãy tính nhẩm BCNN của các số sau bằng cách nhân số lớn nhất

Xem lời giải

Bài 152 trang 59 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 152 trang 59 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0...

Xem lời giải

Bài 153 trang 59 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 153 trang 59 SGK Toán 6 tập 1. Tìm các bội chung nhỏ hơn 500 của 30 và 45.

Xem lời giải

Bài 154 trang 59 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 154 trang 59 SGK Toán 6 tập 1. Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3,

Xem lời giải

Bài 155 trang 60 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 155 trang 60 SGK Toán 6 tập 1. Cho bảng:

Xem lời giải

Bài 156 trang 60 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 156 trang 60 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên x, biết rằng:

Xem lời giải

Bài 157 trang 60 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 157 trang 60 SGK Toán 6 tập 1. Hai bạn An và Bách

Xem lời giải

Bài 158 trang 60 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 158 trang 60 SGK Toán 6 tập 1. Hai đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 18 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 18 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 18 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 18 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 18 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 18 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 18 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 18 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 18 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 18 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 18 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 18 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 18 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 18 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải