Bài 1. Điểm. Đường thẳng

Bình chọn:
4.2 trên 486 phiếu
Lý thuyết Điểm. Đường thẳng

Điểm, đường thẳng là các hình hình học không gian được định nghĩa. Hình ảnh của điểm: một dấu chấm nhỏ. Hình ảnh của đường thẳng: sợi chỉ căng thẳng.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 104 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 104 Toán 6 Tập 1 . Nhìn hình 5:

Xem lời giải

Bài 1 trang 104 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 104 SGK Toán 6 tập 1. Đặt tên cho các điểm và đường thẳng còn lại ở hình 6.

Xem lời giải

Bài 2 trang 104 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Giải bài 2 trang 104 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ 3 điểm A,B,C và ba đường thẳng a, b, c.

Xem lời giải

Bài 3 trang 104 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 3 trang 104 SGK Toán 6 tập 1. Xem hình 7 để trả lời các câu hỏi sau:v

Xem lời giải

Bài 4 trang 105 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 4 trang 105 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:, Điểm C nằm trên đường thẳng a., Điểm B nằm ngoài đường thẳng b

Xem lời giải

Bài 5 trang 105 SGK 6 tập 1

Giải bài 5 trang 105 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ hình theo các kí hiệu sau: A ∈ p; B ∉ q

Xem lời giải

Bài 6 trang 105 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 105 SGK Toán 6 tập 1. Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m điểm B không thuộc đường thẳng m.

Xem lời giải

Bài 7 trang 105 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 7 trang 105 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải hình ảnh của một đường thẳng không

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Xem lời giải