Bài 1. Điểm. Đường thẳng

Bình chọn:
4.2 trên 480 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 104 Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 104 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 104 Toán 6 Tập 1 . Nhìn hình 5:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 104 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 Bài 1 trang 104 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 104 SGK Toán 6 tập 1. Đặt tên cho các điểm và đường thẳng còn lại ở hình 6.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 104 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 Bài 2 trang 104 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Giải bài 2 trang 104 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ 3 điểm A,B,C và ba đường thẳng a, b, c.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 104 SGK Toán 6 tập 1 Bài 3 trang 104 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 3 trang 104 SGK Toán 6 tập 1. Xem hình 7 để trả lời các câu hỏi sau:v

Xem chi tiết

Bài 4 trang 105 SGK Toán 6 tập 1 Bài 4 trang 105 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 4 trang 105 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:, Điểm C nằm trên đường thẳng a., Điểm B nằm ngoài đường thẳng b

Xem chi tiết

Bài 5 trang 105 SGK 6 tập 1 Bài 5 trang 105 SGK 6 tập 1

Giải bài 5 trang 105 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ hình theo các kí hiệu sau: A ∈ p; B ∉ q

Xem chi tiết

Bài 6 trang 105 SGK Toán 6 tập 1 Bài 6 trang 105 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 105 SGK Toán 6 tập 1. Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m điểm B không thuộc đường thẳng m.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 105 SGK Toán 6 tập 1 Bài 7 trang 105 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 7 trang 105 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải hình ảnh của một đường thẳng không

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiếtHỏi bài