Bài 2. Ba điểm thẳng hàng

Bình chọn:
4 trên 512 phiếu
Lý thuyết Ba điểm thẳng hàng

Ba điểm thẳng hàng khi chúng cũng thuộc một đường thẳng.

Xem chi tiết

Bài 8 trang 106 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 8 trang 106 SGK Toán 6 tập 1. Ở hình 10 thì ba điểm A,B,C hay 3 điểm A,M,N thẳng hảng? Lấy thước thẳng để kiểm tra

Xem lời giải

Bài 9 trang 106 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 9 trang 106 SGK Toán 6 tập 1. Xem hình 11 và gọi tên: a, Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

Xem lời giải

Bài 10 trang 106 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 10 trang 106 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ:a, Ba điểm M,N,P thẳng hàng.

Xem lời giải

Bài 11 trang 107 - Sách giáo khoa toán 6 tập1

Giải bài 11 trang 107 SGK Toán 6 tập 1. Xem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau

Xem lời giải

Bài 12 trang 107 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Giải bài 12 trang 107 SGK Toán 6 tập 1. Xem hình 13 và gọi tên các điểm:

Xem lời giải

Bài 13 trang 107 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 13 trang 107 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

Xem lời giải

Bài 14 trang 107 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 14 trang 107 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Theo hình 14 thì ta có thể trồng 12 cay a thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cây . Hãy vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Xem lời giải