Bài 7. Phép trừ hai số nguyên

Bình chọn:
4.4 trên 319 phiếu
Lý thuyết Phép trừ hai số nguyên

Quy tắc trừ hai số nguyên: Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 81 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 81 Toán 6 Tập 1 . Hãy quan sát ba dòng đầu và dự đoán kết quả tương tự ở hai dòng cuối:

Xem lời giải

Bài 47 trang 82 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 47 trang 82 SGK Toán 6 tập 1. Tính:

Xem lời giải

Bài 48 trang 82 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 48 trang 82 SGK Toán 6 tập 1. Tính.

Xem lời giải

Bài 49 trang 82 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 49 trang 82 SGK Toán 6 tập 1. Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem lời giải

Bài 50 trang 82 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 50 trang 82 SGK Toán 6 tập 1. Dùng các số 2, 9 và các phép toán

Xem lời giải

Bài 51 trang 82 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 51 trang 82 SGK Toán 6 tập 1. Tính:

Xem lời giải

Bài 52 trang 82 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 52 trang 82 SGK Toán 6 tập 1. Tính tuổi thọ của nhà bác học

Xem lời giải

Bài 53 trang 82 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 53 trang 82 SGK Toán 6 tập 1. Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem lời giải

Bài 54 trang 82 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 54 trang 82 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số nguyên x, biết:

Xem lời giải

Bài 55 trang 83 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 55 trang 83 SGK Toán 6 tập 1. Đố vui: Ba bạn Hồng, Hoa, Lan tranh luận với nhau:

Xem lời giải

Bài 56 trang 83 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 56 trang 83 SGK Toán 6 tập 1. Sử dụng máy tính bỏ túi:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải