CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

Bình chọn:
3.9 trên 866 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 66 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 66 Toán 6 Tập 1 . Đọc nhiệt độ ở các thành phố dưới đây:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 67 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 67 Toán 6 Tập 1 . Đọc độ cao của các địa điểm dưới đây:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 67 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 67 SGK Toán 6 Tập 1. Đọc các câu sau: Ông Bảy có -150000 đồng, Bà Năm có 200000 đồng, Cô Ba có -30000 đồng.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 67 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 67 SGK Toán 6 Tập 1. Các điểm A, B, C, D ở trục số trên hình 33 biểu diễn những số nào ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 68 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 68 SGK Toán 6 tập 1. Hình 35 minh họa một phần các nhiệt kế

Xem lời giải

Bài 2 trang 68 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 2 trang 68 SGK Toán 6 tập 1. Đọc độ cao của địa điểm sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 68 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 3 trang 68 SGK Toán 6 tập 1. Người ta còn dùng số nguyên

Xem lời giải

Bài 4 trang 68 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 4 trang 68 SGK Toán 6 tập 1. Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36.

Xem lời giải

Bài 5 trang 68 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 5 trang 68 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ một trục số và vẽ:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 69 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 69 Toán 6 Tập 1 . Đọc các số biểu thị các điểm C, D, E trong hình 38.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 70 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 70 Toán 6 Tập 1 . Một chú ốc sên sáng sớm ở vị trí A trên cây cột cách mặt đất 2m (h.39).

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 70 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 70 SGK Toán 6 Tập 1. a) Ta có nhận xét gì về kết quả của câu hỏi 2 trên đây ?...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 70 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 70 SGK Toán 6 Tập 1. Tìm đối số của mỗi số sau: 7; - 3.

Xem lời giải

Bài 6 trang 70 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 70 SGK Toán 6 tập 1. Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 70 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 7 trang 70 SGK Toán 6 tập 1. Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi

Xem lời giải

Bài 8 trang 70 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 8 trang 70 SGK Toán 6 tập 1. Điền cho đủ các câu sau:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 71 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 71 SGK Toán 6 Tập 1. Xem trục số nằm ngang (h.42). Điền các từ: bên phải, bên trái, lớn hơn, nhỏ hơn hoặc các dấu: “>”, “<” vào chỗ trống dưới đây cho đúng:...

Xem lời giải

Bài 9 trang 71 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 9 trang 71 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số đối của:

Xem lời giải

Bài 10 trang 71 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 10 trang 71 SGK Toán 6 tập 1. Trên hình 40 điểm A cách điểm mốc M

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1, 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất