Bình chọn:
3.9 trên 830 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 76 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 76 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 76 Toán 6 Tập 1 . Tìm và so sánh kết quả của: (-3) + (+3) và (+3) + (-3).

Xem chi tiết
Bài 27 trang 76 SGK Toán 6 tập 1 Bài 27 trang 76 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 27 trang 76 SGK Toán 6 tập 1. Tính: a) 26 + (-6); b) (-75) + 50;

Xem chi tiết
Bài 28 trang 76 SGK Toán 6 tập 1 Bài 28 trang 76 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 28 trang 76 SGK Toán 6 tập 1. Tính: a) (-73) + 0;

Xem chi tiết
Bài 29 trang 76 SGK Toán 6 tập 1 Bài 29 trang 76 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 29 trang 76 SGK Toán 6 tập 1. Tính và nhận xét kết quả của:

Xem chi tiết
Bài 30 trang 76 SGK Toán 6 tập 1 Bài 30 trang 76 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 30 trang 76 SGK Toán 6 tập 1. So sánh:a) 1763 + (-2) và 1763;b) (-105) + 5 và -105;c) (-29) + (-11) và -29.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 77 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 77 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 77 Toán 6 Tập 1 . Tính và so sánh kết quả:

Xem chi tiết
Bài 31 trang 77 SGK Toán 6 tập 1 Bài 31 trang 77 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 31 trang 77 SGK Toán 6 tập 1. Tính:a) (-30) + (-5);b) (-7) + (-13);c) (-15) + (-235).

Xem chi tiết
Bài 32 trang 77 SGK Toán 6 tập 1 Bài 32 trang 77 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 32 trang 77 SGK Toán 6 tập 1. Tính biểu thức.

Xem chi tiết
Bài 33 trang 77 SGK Toán 6 tập 1 Bài 33 trang 77 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 33 trang 77 SGK Toán 6 tập 1. Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem chi tiết
Bài 34 trang 77 SGK Toán 6 tập 1 Bài 34 trang 77 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 34 trang 77 SGK Toán 6 tập 1. Tính giá trị của biểu thức:

Xem chi tiết
Bài 35 trang 77 SGK Toán 6 tập 1 Bài 35 trang 77 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 35 trang 77 SGK Toán 6 tập 1. Số tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 78 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 78 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 78 Toán 6 Tập 1 . Tìm tổng của tất cả các số nguyên a, biết -3 < a < 3.

Xem chi tiết
Bài 36 trang 78 SGK Toán 6 tập 1 Bài 36 trang 78 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 36 trang 78 SGK Toán 6 tập 1. Tính: a) 126 + (-20) + 2004 + (-106); b) (-199) + (-200) + (-201).

Xem chi tiết
Bài 37 trang 78 SGK Toán 6 tập 1 Bài 37 trang 78 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 37 trang 78 SGK Toán 6 tập 1. Tìm tổng tất cả các số nguyên x, biết:

Xem chi tiết
Bài 38 trang 79 SGK Toán 6 tập 1 Bài 38 trang 79 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 38 trang 79 SGK Toán 6 tập 1. Chiếc diều của bạn Minh bay cao 15m (so với mặt đất).

Xem chi tiết
Bài 39 trang 79 SGK Toán 6 tập 1 Bài 39 trang 79 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 39 trang 79 SGK Toán 6 tập 1. Tính a) 1 + (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11);

Xem chi tiết
Bài 40 trang 79 SGK Toán 6 tập 1 Bài 40 trang 79 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 40 trang 79 SGK Toán 6 tập 1. Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem chi tiết
Bài 41 trang 79 SGK Toán 6 tập 1 Bài 41 trang 79 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 41 trang 79 SGK Toán 6 tập 1. Tính

Xem chi tiết
Bài 42 trang 79 SGK Toán 6 tập 1 Bài 42 trang 79 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 42 trang 79 SGK Toán 6 tập 1. Tính nhanh:

Xem chi tiết
Bài 43 trang 80 SGK Toán 6 tập 1 Bài 43 trang 80 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 43 trang 80 SGK Toán 6 tập 1. Hai ca nô cùng xuất phát từ C đi về phía A hoặc B

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng