Bình chọn:
3.9 trên 830 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết
Bài 11 trang 73 SGK Toán 6 tập 1 Bài 11 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 11 trang 73 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào ô trống

Xem chi tiết
Bài 12 trang 73 sgk toán 6 tập 1 Bài 12 trang 73 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 12 trang 73 SGK Toán 6 tập 1. Sắp xếp các số nguyên sau

Xem chi tiết
Bài 13 trang 73 SGK Toán 6 tập 1 Bài 13 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 13 trang 73 SGK Toán 6 tập 1. Tìm x thuộc Z, biết:

Xem chi tiết
Bài 14 trang 73 SGK Toán 6 tập 1 Bài 14 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 14 trang 73 SGK Toán 6 tập 1. Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau:

Xem chi tiết
Bài 15 trang 73 SGK Toán 6 tập 1 Bài 15 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 15 trang 73 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào chỗ trống

Xem chi tiết
Bài 16 trang 73 SGK Toán 6 tập 1 Bài 16 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 16 trang 73 SGK Toán 6 tập 1. Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai)

Xem chi tiết
Bài 17 trang 73 SGK Toán 6 tập 1 Bài 17 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 17 trang 73 SGK Toán 6 tập 1. Có thể khẳng định rằng tập hợp Z

Xem chi tiết
Bài 18 trang 73 sgk toán 6 tập 1 Bài 18 trang 73 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 18 trang 73 SGK Toán 6 tập 1. Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không ?

Xem chi tiết
Bài 19 trang 73 sgk toán 6 tập 1 Bài 19 trang 73 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 19 trang 73 SGK Toán 6 tập 1. Điền dấu "+" hoặc "-" vào chỗ trống để được kết quả đúng:

Xem chi tiết
Bài 20 trang 73 sgk toán 6 tập 1 Bài 20 trang 73 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 20 trang 73 SGK Toán 6 tập 1. Tính giá trị các biểu thức:

Xem chi tiết
Bài 21 trang 73 SGK Toán 6 tập 1 Bài 21 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 21 trang 73 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số đối của mỗi số nguyên sau:

Xem chi tiết
Bài 22 trang 74 SGK Toán 6 tập 1 Bài 22 trang 74 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 22 trang 74 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số liền sau của mỗi số nguyên sau:

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 75 Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 75 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 75 Toán 6 Tập 1 . Tính và nhận xét kết quả của: (-4) + (-5) và |-4| + |-5|

Xem chi tiết
Bài 23 trang 75 SGK Toán 6 tập 1 Bài 23 trang 75 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 23 trang 75 SGK Toán 6 tập 1. Tính: a) 2763 + 152; b) (-7) + (-14)

Xem chi tiết
Bài 24 trang 75 SGK Toán 6 tập 1 Bài 24 trang 75 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 24 trang 75 SGK Toán 6 tập 1. Tính: a) (-5) + (-248); b) 17 + |-33|

Xem chi tiết
Bài 25 trang 75 SGK Toán 6 tập 1 Bài 25 trang 75 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 25 trang 75 SGK Toán 6 tập 1. Điền dấu ">", "

Xem chi tiết
Bài 26 trang 75 sgk toán 6 tập 1 Bài 26 trang 75 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 26 trang 75 SGK Toán 6 tập 1. Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng