Bình chọn:
3.9 trên 831 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 83 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 83 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 83 Toán 6 Tập 1 . a) Tìm số đối của: 2, (-5), 2 + (-5).

Xem chi tiết
Bài 55 trang 83 SGK Toán 6 tập 1 Bài 55 trang 83 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 55 trang 83 SGK Toán 6 tập 1. Đố vui: Ba bạn Hồng, Hoa, Lan tranh luận với nhau:

Xem chi tiết
Bài 56 trang 83 SGK Toán 6 tập 1 Bài 56 trang 83 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 56 trang 83 SGK Toán 6 tập 1. Sử dụng máy tính bỏ túi:

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 84 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 84 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 84 Toán 6 Tập 1 . Tính nhanh:

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 85 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 85 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 85 Toán 6 Tập 1 . Từ hình 50 dưới đây ta có thể rút ra những nhận xét gì ?

Xem chi tiết
Bài 57 trang 85 SGK Toán 6 tập 1 Bài 57 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 57 trang 85 SGK Toán 6 tập 1. Tính tổng:

Xem chi tiết
Bài 58 trang 85 SGK Toán 6 tập 1 Bài 58 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 58 trang 85 SGK Toán 6 tập 1. Đơn giản biểu thức:

Xem chi tiết
Bài 59 trang 85 sgk toán 6 tập 1 Bài 59 trang 85 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 59 trang 85 SGK Toán 6 tập 1. Tính nhanh các tổng sau:

Xem chi tiết
Bài 60 trang 85 sgk toán 6 tập 1 Bài 60 trang 85 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 60 trang 85 SGK Toán 6 tập 1. Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay