Bình chọn:
3.9 trên 831 phiếu
Bài 111 trang 99 SGK Toán 6 tập 1 Bài 111 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 111 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tính các tổng sau:

Xem chi tiết
Bài 112 trang 99 SGK Toán 6 tập 1 Bài 112 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 112 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Đố vui: Bạn Điệp đã tìm được hai số nguyên, số thứ nhất (2a) bằng hai lần số thứ hai (a)...

Xem chi tiết
Bài 113 trang 99 sgk toán 6 tập 2 Bài 113 trang 99 sgk toán 6 tập 2

Giải bài 113 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Hãy điền các số 1, -1, 2, -2, 3, -3 vào các ô trống ở hình vuông bên (mỗi số vào một ô)...

Xem chi tiết
Bài 114 trang 99 SGK Toán 6 tập 1 Bài 114 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 114 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn:

Xem chi tiết
Bài 115 trang 99 SGK Toán 6 tập 1 Bài 115 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 115 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tìm a ∈ Z, biết:

Xem chi tiết
Bài 116 trang 99 SGK Toán 6 tập 1 Bài 116 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 116 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tính a) (-4).(-5).(-6) ...

Xem chi tiết
Bài 117 trang 99 SGK Toán 6 tập 1 Bài 117 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 117 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tính:

Xem chi tiết
Bài 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1 Bài 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số nguyên x, biết: a)2x – 35 = 15; b)3x + 17 = 2; c)|x – 1| = 0

Xem chi tiết
Bài 119 trang 100 SGK Toán 6 tập 1 Bài 119 trang 100 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 119 trang 100 SGK Toán 6 tập 1. Tính bằng hai cách: a)15.12 – 3.5.10; b)45 – 9.(13+5); c)29.(19 – 13) – 19. (29 – 13).

Xem chi tiết
Bài 120 trang 100 sgk toán 6 tập 1 Bài 120 trang 100 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 120 trang 100 SGK Toán 6 tập 1. Cho hai tập hợp: A ={3; -5; 7}; B = {-2; 4; -6; 8} a)Có bao nhiêu tích ab (với a ∈A và b ∈ B) được tạo thành?

Xem chi tiết
Bài 121 trang 100 SGK Toán 6 tập 1 Bài 121 trang 100 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 121 trang 100 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Hãy điền các số nguyên thích hợp vào các ô trống trong bảng dưới đây sao cho tích cho ba số ở ba ô liền nhau đều bằng 120:

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay