Bình chọn:
3.9 trên 830 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 86 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 86 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 86 Toán 6 Tập 1 . Tìm số nguyên x, biết: x + 4 = -2.

Xem chi tiết
Bài 61 trang 87 SGK Toán 6 tập 1 Bài 61 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 61 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số nguyên x, biết:

Xem chi tiết
Bài 62 trang 87 SGK Toán 6 tập 1 Bài 62 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 62 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số nguyên a, biết:

Xem chi tiết
Bài 63 trang 87 SGK Toán 6 tập 1 Bài 63 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 63 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số

Xem chi tiết
Bài 64 trang 87 SGK Toán 6 tập 1 Bài 64 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 64 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Cho a ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:

Xem chi tiết
Bài 65 trang 87 SGK Toán 6 tập 1 Bài 65 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 65 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Cho a, b ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết: a) a + x = b ...

Xem chi tiết
Bài 66 trang 87 SGK Toán 6 tập 1 Bài 66 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 66 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số nguyên x, biết: 4 - (27 - 3) = x - (13 - 4)

Xem chi tiết
Bài 67 trang 87 SGK Toán 6 tập 1 Bài 67 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 67 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Tính:a) (-37) + (-112);b) (-42) + 52;c) 13 - 31;d) 14 - 24 - 12;e) (-25) + 30 - 15.

Xem chi tiết
Bài 68 trang 87 SGK Toán 6 tập 1 Bài 68 trang 87 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 68 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Một đội bóng đá năm ngoái ghi được 27 bàn và để thủng lưới 48 bàn

Xem chi tiết
Bài 69 trang 87 sgk toán 6 tập 1 Bài 69 trang 87 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 69 trang 87 SGK Toán 6 tập 1. Trong bảng dưới đây có nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất của mỗi số thành phố vào mỗi ngày nào đó.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng