Bài 8. Quy tắc dấu ngoặc

Bình chọn:
4.2 trên 407 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 83 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 83 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 83 Toán 6 Tập 1 . a) Tìm số đối của: 2, (-5), 2 + (-5).

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 84 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 84 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 84 Toán 6 Tập 1 . Tính nhanh:

Xem chi tiết

Bài 57 trang 85 SGK Toán 6 tập 1 Bài 57 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 57 trang 85 SGK Toán 6 tập 1. Tính tổng:

Xem chi tiết

Bài 58 trang 85 SGK Toán 6 tập 1 Bài 58 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 58 trang 85 SGK Toán 6 tập 1. Đơn giản biểu thức:

Xem chi tiết

Bài 59 trang 85 sgk toán 6 tập 1 Bài 59 trang 85 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 59 trang 85 SGK Toán 6 tập 1. Tính nhanh các tổng sau:

Xem chi tiết

Bài 60 trang 85 sgk toán 6 tập 1 Bài 60 trang 85 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 60 trang 85 SGK Toán 6 tập 1. Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiếtHỏi bài