Bài 8. Quy tắc dấu ngoặc

Bình chọn:
4.2 trên 417 phiếu
Lý thuyết Quy tắc dấu ngoặc

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "-" đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 83 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 83 Toán 6 Tập 1 . a) Tìm số đối của: 2, (-5), 2 + (-5).

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 84 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 84 Toán 6 Tập 1 . Tính nhanh:

Xem lời giải

Bài 57 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 57 trang 85 SGK Toán 6 tập 1. Tính tổng:

Xem lời giải

Bài 58 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 58 trang 85 SGK Toán 6 tập 1. Đơn giản biểu thức:

Xem lời giải

Bài 59 trang 85 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 59 trang 85 SGK Toán 6 tập 1. Tính nhanh các tổng sau:

Xem lời giải

Bài 60 trang 85 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 60 trang 85 SGK Toán 6 tập 1. Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải