Bài 7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

Bình chọn:
4.2 trên 1145 phiếu
Lý thuyết lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

Lũy thừa bậc n của một số a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 27 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 27 Toán 6 Tập 1 . Điền vào ô trống cho đúng:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 27 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 27 SGK Toán 6 Tập 1. Viết tích của hai lũy thừa sau thành một lũy thừa:x^5.x^4;a^4.a

Xem lời giải

Bài 56 trang 27 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 56 trang 27 SGK Toán 6 tập 1. Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa:

Xem lời giải

Bài 57 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 57 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Tính giá trị các lũy thừa sau:

Xem lời giải

Bài 58 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 58 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 đến 20.

Xem lời giải

Bài 59 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 59 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Lập bảng lập phương của các số tự nhiên từ 0 đến 10.

Xem lời giải

Bài 60 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 60 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa.

Xem lời giải

Bài 61 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 61 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Trong các số sau, số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1

Xem lời giải

Bài 62 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 62 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Tính: a) Tính: 10^2 ; 10^3; 10^4; 10^5; 10^6 b) Viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa của 10:

Xem lời giải

Bài 63 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 63 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Điền dấu "x" vào ô thích hợp

Xem lời giải

Bài 64 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 64 trang 29 SGK Toán 6 tập 1. Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: a) 2^3.2^2.2^4 ...

Xem lời giải

Bài 65 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 65 trang 29 SGK Toán 6 tập 1. Bằng cách tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong hai số sau ?

Xem lời giải

Bài 66 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 66 trang 29 SGK Toán 6 tập 1. Ta biết 11^2 = 121; 111^2 = 12321. Hãy dự đoán: 1111^2 bằng bao nhiêu ? Kiểm tra lại dự đoán đó.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7,8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Xem thêm