Bài 1. Làm quen với số nguyên âm

Bình chọn:
4.2 trên 474 phiếu
Lý thuyết Làm quen với số nguyên âm

Trong thực tế người ta còn dùng những số nguyên với dấu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 66 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 66 Toán 6 Tập 1 . Đọc nhiệt độ ở các thành phố dưới đây:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 67 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 67 Toán 6 Tập 1 . Đọc độ cao của các địa điểm dưới đây:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 67 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 67 SGK Toán 6 Tập 1. Đọc các câu sau: Ông Bảy có -150000 đồng, Bà Năm có 200000 đồng, Cô Ba có -30000 đồng.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 67 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 67 SGK Toán 6 Tập 1. Các điểm A, B, C, D ở trục số trên hình 33 biểu diễn những số nào ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 68 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 68 SGK Toán 6 tập 1. Hình 35 minh họa một phần các nhiệt kế

Xem lời giải

Bài 2 trang 68 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 2 trang 68 SGK Toán 6 tập 1. Đọc độ cao của địa điểm sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 68 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 3 trang 68 SGK Toán 6 tập 1. Người ta còn dùng số nguyên

Xem lời giải

Bài 4 trang 68 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 4 trang 68 SGK Toán 6 tập 1. Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36.

Xem lời giải

Bài 5 trang 68 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 5 trang 68 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ một trục số và vẽ:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1, 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải