CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG

Bình chọn:
4 trên 454 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 104 Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 104 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 104 Toán 6 Tập 1 . Nhìn hình 5:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 104 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 Bài 1 trang 104 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 104 SGK Toán 6 tập 1. Đặt tên cho các điểm và đường thẳng còn lại ở hình 6.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 104 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 Bài 2 trang 104 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Giải bài 2 trang 104 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ 3 điểm A,B,C và ba đường thẳng a, b, c.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 104 SGK Toán 6 tập 1 Bài 3 trang 104 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 3 trang 104 SGK Toán 6 tập 1. Xem hình 7 để trả lời các câu hỏi sau:v

Xem chi tiết

Bài 4 trang 105 SGK Toán 6 tập 1 Bài 4 trang 105 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 4 trang 105 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:, Điểm C nằm trên đường thẳng a., Điểm B nằm ngoài đường thẳng b

Xem chi tiết

Bài 5 trang 105 SGK 6 tập 1 Bài 5 trang 105 SGK 6 tập 1

Giải bài 5 trang 105 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ hình theo các kí hiệu sau: A ∈ p; B ∉ q

Xem chi tiết

Bài 6 trang 105 SGK Toán 6 tập 1 Bài 6 trang 105 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 105 SGK Toán 6 tập 1. Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m điểm B không thuộc đường thẳng m.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 105 SGK Toán 6 tập 1 Bài 7 trang 105 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 7 trang 105 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải hình ảnh của một đường thẳng không

Xem chi tiết

Bài 8 trang 106 SGK Toán 6 tập 1 Bài 8 trang 106 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 8 trang 106 SGK Toán 6 tập 1. Ở hình 10 thì ba điểm A,B,C hay 3 điểm A,M,N thẳng hảng? Lấy thước thẳng để kiểm tra

Xem chi tiết

Bài 9 trang 106 SGK Toán 6 tập 1 Bài 9 trang 106 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 9 trang 106 SGK Toán 6 tập 1. Xem hình 11 và gọi tên: a, Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

Xem chi tiết

Bài 10 trang 106 SGK Toán 6 tập 1 Bài 10 trang 106 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 10 trang 106 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ:a, Ba điểm M,N,P thẳng hàng.

Xem chi tiết

Bài 11 trang 107 - Sách giáo khoa toán 6 tập1 Bài 11 trang 107 - Sách giáo khoa toán 6 tập1

Giải bài 11 trang 107 SGK Toán 6 tập 1. Xem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau

Xem chi tiết

Bài 12 trang 107 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 Bài 12 trang 107 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Giải bài 12 trang 107 SGK Toán 6 tập 1. Xem hình 13 và gọi tên các điểm:

Xem chi tiết

Bài 13 trang 107 SGK Toán 6 tập 1 Bài 13 trang 107 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 13 trang 107 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

Xem chi tiết

Bài 14 trang 107 SGK Toán 6 tập 1 Bài 14 trang 107 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 14 trang 107 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Theo hình 14 thì ta có thể trồng 12 cay a thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cây . Hãy vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1, 2 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài