CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG

Bình chọn:
4 trên 455 phiếu
Thực hành: Trồng cây thẳng hàng

1.Nhiệm vụ a)Chôn các cọc hàng rào nằm giữa hai cột mốc A và B. b) Đào hố trong cây thẳng hàng với hai cây A và B đã có bên lề đường.

Xem chi tiết

Lý thuyết. Độ dài đoạn thẳng

Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là một số lớn hơn 0.So sánh độ dài hai đoạn thẳng:- Nếu độ dài của hai đoạn thẳng AB và CD bằng nhau thì AB= CD.

Xem chi tiết

Lý thuyết. Đoạn thẳng

1.Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B. 2.Khi đoạn hai đoạn thẳng hoặc một đoạn thẳng cới một đường thẳng hoặc một đoạn thẳng với chỉ có một điểm chung, ta nói chúng cắt nhau.

Xem chi tiết

Lý thuyết Ba điểm thẳng hàng

Ba điểm thẳng hàng khi chúng cũng thuộc một đường thẳng.

Xem chi tiết

Lý thuyết. Trung điểm của đoạn thẳng

1.Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A,B các đều A, B(MA=MB)2.Nếu M là trung điểm của đoạn AB thì: MA=MB=AB/2.

Xem chi tiết

Lý thuyết. Đường thẳng đi qua hai điểm

1, Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B. Từ đó suy ra : hai đường thẳng có 2 điểm chung thì trùng nhau

Xem chi tiết

Lý thuyết Điểm. Đường thẳng

Điểm, đường thẳng là các hình hình học không gian được định nghĩa. Hình ảnh của điểm: một dấu chấm nhỏ. Hình ảnh của đường thẳng: sợi chỉ căng thẳng.

Xem chi tiết

Lý thuyết. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

1. Vẽ đoạn thẳng trên tia Cách 1: Dùng thước đo có chia khoảng(tương tự như đo đoạn thẳng)

Xem chi tiết

Lý thuyết. Khi nào AM + MB = AB?

1.Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM+MB=AB.Ngược lại , nếu AM+MB=AB thì điểm M nằm giữa hai điểm và B.

Xem chi tiết

Lý thuyết. Tia

Hình gồm một điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi O là một tia gốc O. Khi viết(đọc) tên một tia, phải đọc hay viết tên gốc trước.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 104 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 104 Toán 6 Tập 1 . Nhìn hình 5:

Xem lời giải

Bài 1 trang 104 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 104 SGK Toán 6 tập 1. Đặt tên cho các điểm và đường thẳng còn lại ở hình 6.

Xem lời giải

Bài 2 trang 104 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Giải bài 2 trang 104 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ 3 điểm A,B,C và ba đường thẳng a, b, c.

Xem lời giải

Bài 3 trang 104 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 3 trang 104 SGK Toán 6 tập 1. Xem hình 7 để trả lời các câu hỏi sau:v

Xem lời giải

Bài 4 trang 105 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 4 trang 105 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:, Điểm C nằm trên đường thẳng a., Điểm B nằm ngoài đường thẳng b

Xem lời giải

Bài 5 trang 105 SGK 6 tập 1

Giải bài 5 trang 105 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ hình theo các kí hiệu sau: A ∈ p; B ∉ q

Xem lời giải

Bài 6 trang 105 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 105 SGK Toán 6 tập 1. Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m điểm B không thuộc đường thẳng m.

Xem lời giải

Bài 7 trang 105 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 7 trang 105 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải hình ảnh của một đường thẳng không

Xem lời giải

Bài 8 trang 106 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 8 trang 106 SGK Toán 6 tập 1. Ở hình 10 thì ba điểm A,B,C hay 3 điểm A,M,N thẳng hảng? Lấy thước thẳng để kiểm tra

Xem lời giải

Bài 9 trang 106 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 9 trang 106 SGK Toán 6 tập 1. Xem hình 11 và gọi tên: a, Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất