Bình chọn:
4 trên 443 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 112 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 112 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 112 Toán 6 Tập 1 . Trên đường thẳng xy lấy hai điểm A và B.

Xem chi tiết
Bài 22 trang 112 SGK Toán 6 tập 1 Bài 22 trang 112 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 22 trang 112 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: a) Hình tạo bởi điểm O và một phần đường thằng được chia ra bởi điểm O được gọi là một …

Xem chi tiết
Bài 23 trang 113 SGK Toán 6 tập 1 Bài 23 trang 113 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 23 trang 113 SGK Toán 6 tập 1. Trên đường thẳng A cho bốn điểm M,N,P,Q như hình 31. Hãy trả lời các câu hỏi sau:a) Trong các tia MN,MP,MQ,NQ có những tia nào trùng nhau?

Xem chi tiết
Bài 24 trang 113 SGK Toán 6 tập 1 Bài 24 trang 113 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 24 trang 113 SGK Toán 6 tập 1. Cho hai tia Ox, Oy đối nhau điểm A thuộc tia Ox, các điểm B và C thuộc tia Oy(B nằm giữa O và C). Hãy kể tên:

Xem chi tiết
Bài 25 trang 113 SGK Toán 6 tập 1 Bài 25 trang 113 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 25 trang 113 SGK Toán 6 tập 1. Cho hai điểm A và B, hãy vẽ: a) Đường thẳng AB

Xem chi tiết
Bài 26 trang 113 SGK Toán 6 tập 1 Bài 26 trang 113 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 26 trang 113 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB, hỏi: a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A hay nằm khác phía đối với điểm A?

Xem chi tiết
Bài 27 trang 113 SGK Toán 6 tập 1 Bài 27 trang 113 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 27 trang 113 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng