Bình chọn:
4 trên 443 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6, 7 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6, 7 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6, 7 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6, 7 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6, 7 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6, 7 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6, 7 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6, 7 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6, 7 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6, 7 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6, 7 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6, 7 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 120 Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 120 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 120 Toán 6 Tập 1. Cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B

Xem chi tiết
Bài 46 trang 121 SGK Toán 6 tập 1 Bài 46 trang 121 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 46 trang 121 SGK Toán 6 tập 1. Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK, biết IN=3cm , NK=6cm. Tính độ dài đoạn IK.

Xem chi tiết
Bài 47 trang 121 SGK Toán 6 tập 1 Bài 47 trang 121 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 47 trang 121 SGK Toán 6 tập 1. Gọi M là một điểm của đoạn EF. Biết EM=4cm, EF=8cm. So sánh hai đoạn EM và EF.

Xem chi tiết
Bài 48 trang 121 SGK Toán 6 tập 1 Bài 48 trang 121 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 48 trang 121 SGK Toán 6 tập 1. Em hà có một sợi dây 1.25m. em dùng sợi dây đó đo chiều rộng của lớp học...

Xem chi tiết
Bài 49 trang 121 SGK Toán 6 tập 1 Bài 49 trang 121 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 49 trang 121 SGK Toán 6 tập 1. Gọi M và N là hai điểm nằm giữa hai mút của đoạn thẳng AB,Biết rẳng AN=BM. So sánh AM và BN. Xét cả hai trường hợp(h.25)

Xem chi tiết
Bài 50 trang 121 SGK Toán 6 tập 1 Bài 50 trang 121 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 50 trang 121 SGK Toán 6 tập 1. cho ba điểm V,A,T thẳng hàng. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu: TV+VA=TA

Xem chi tiết
Bài 51 trang 122 SGK Toán 6 tập 1 Bài 51 trang 122 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 51 trang 122 SGK Toán 6 tập 1. Trên một đường thẳng, hãy vẽ ba điểm V,A,T sao cho TA=1cm, VA=2cm, VT=3cm. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Xem chi tiết
Bài 52 trang 122 SGK Toán 6 tập 1 Bài 52 trang 122 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 52 trang 122 SGK Toán 6 tập 1. Đố

Xem chi tiết
Bài 53 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 Bài 53 trang 124 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Giải bài 53 trang 124 SGK Toán 6 tập 1. Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 3cm, ON = 6cm. Tính MN, so sánh OM và MN.

Xem chi tiết
Bài 54 trang 124 SGK Toán 6 tập 1 Bài 54 trang 124 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 54 trang 124 SGK Toán 6 tập 1. Trên tia Ox, vẽ ba đoạn thẳng OA, OB, OC sao cho OA=2cm , OB= 5cm, OC=8 cm. So sánh BC và BA.

Xem chi tiết
Bài 55 trang 124 SGK Toán 6 tập 1 Bài 55 trang 124 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 55 trang 124 SGK Toán 6 tập 1. Gọi A,B là hai điểm trên tia Ox. BIết OA= 8cm, AB= 2cm. Tình OB. Bài toán có mấy đáp số. Giải: Vì A,B nằm trên tia Ox nên O không nằm giữa A và B.

Xem chi tiết
Bài 56 trang 124 SGK Toán 6 tập 1 Bài 56 trang 124 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 56 trang 124 SGK Toán 6 tập 1. Cho đoạn thẳng AB dài 4 cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC=1cm.

Xem chi tiết
Bài 57 trang 124 SGK Toán 6 tập 1 Bài 57 trang 124 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 57 trang 124 SGK Toán 6 tập 1. Đoạn thẳng AC dài 5cm. Điểm B nằm giữa A và C sao cho BC= 3cm.

Xem chi tiết
Bài 58 trang 124 SGK Toán 6 tập 1 Bài 58 trang 124 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 58 trang 124 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ đoạn thẳng AB dài 3.5 cm và nói cách vẽ.

Xem chi tiết
Bài 59 trang 124 SGK Toán 6 tập 1 Bài 59 trang 124 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 59 trang 124 SGK Toán 6 tập 1. Trên tia Ox, cho ba điểm M,N,P biết OM=2cm, ON=3cm,OP=3.5 cm. Hỏi trong ba điểm M,N,P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? vì sao?

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8, 9 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8, 9 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8, 9 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng