Bình chọn:
4 trên 444 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Bài 6 trang 127 SGK Toán 6 tập 1 Bài 6 trang 127 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 127 SGK Toán 6 tập 1. Cho đoạn thẳng AB dài 6 cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 3cm. a)Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B không?

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Bài 7 trang 127 SGK Toán 6 tập 1 Bài 7 trang 127 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 7 trang 127 SGK Toán 6 tập 1. Cho đoạn thẳng AB dài 7 cm. Vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 127 SGK Toán 6 tập 1 Bài 8 trang 127 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 8 trang 127 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Lấy A thuộc tia Ox, B thuộc tia Ot, C thuộc tia Oy...

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay