Bài 3. Đường thẳng đi qua hai điểm

Bình chọn:
4.2 trên 564 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 108 Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 108 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 108 Toán 6 Tập 1. Nếu đường thẳng chứa ba điểm A, B, C thì gọi tên đường thẳng đó như thế nào (h.18) ?

Xem chi tiết

Bài 15 trang 109 SGK Toán 6 tập 1 Bài 15 trang 109 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 15 trang 109 SGK Toán 6 tập 1. Quan sát hình 21 và cho biết những nhận xét sau đúng hay sai:

Xem chi tiết

Bài 16 trang 109 SGK Toán 6 tập 1 Bài 16 trang 109 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 16 trang 109 SGK Toán 6 tập 1. a, Tại sao không nói:” Hai điểm thẳng hàng”?

Xem chi tiết

Bài 17 trang 109 SGK Toán 6 tập 1 Bài 17 trang 109 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 17 trang 109 SGK Toán 6 tập 1. Lấy 4 điểm A,B,C,D trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm.

Xem chi tiết

Bài 18 trang 109 SGK Toán 6 tập 1 Bài 18 trang 109 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 18 trang 109 SGK Toán 6 tập 1. Lấy bốn điểm M,N,P,Q trong đó có 3 điểm M,N,P thẳng hàng và điểm Q nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm?

Xem chi tiết

Bài 19 trang 109 SGK Toán 6 tập 1 Bài 19 trang 109 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 19 trang 109 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ hình 22 vào vở rồi tìm điểm Z trên đường thẳng d1 và tìm điểm T trên đường thẳng d­­­2 sao cho X,Z,T thẳng hàng.

Xem chi tiết

Bài 20 trang 109 SGK Toán 6 tập 1 Bài 20 trang 109 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 20 trang 109 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau: a, M là giao điểm của hai đường thẳng p và q.

Xem chi tiết

Bài 21 trang 110 SGK Toán 6 tập 1 Bài 21 trang 110 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 21 trang 110 SGK Toán 6 tập 1. Xem hình 23 rồi điền vào chỗ trống:

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiếtHỏi bài