Ôn tập chương III: Phân số

Bình chọn:
4.2 trên 253 phiếu
Bài 154 trang 64 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 154 trang 64 SGK Toán 6 tập 2. Cho phân số x/3. Với giá trị nguyên nào của x thì ta có:

Xem lời giải

Bài 155 trang 64 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 155 trang 64 SGK Toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào ô vuông:

Xem lời giải

Bài 156 trang 64 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 156 trang 64 SGK Toán 6 tập 2. Rút gọn:

Xem lời giải

Bài 157 trang 64 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 157 trang 64 SGK Toán 6 tập 2. Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ? 15 phút; 45 phút; 78 phút; 150 phút.

Xem lời giải

Bài 158 trang 64 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 158 trang 64 SGK Toán 6 tập 2. So sánh hai phân số :

Xem lời giải

Bài 159 trang 64 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 159 trang 64 SGK Toán 6 tập 2. Các phân số sau đây được sắp xếp theo một quy luật. Hãy quy đồng mẫu các phân số để tìm quy luật đó rồi điền tiếp vào chố trống một phân số thích hợp:

Xem lời giải

Bài 160 trang 64 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 160 trang 64 SGK Toán 6 tập 2. Tìm phân số a/b bằng phân số 18/27, biết rằng ƯCLN (a,b)= 13.

Xem lời giải

Bài 161 trang 64 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 161 trang 64 SGK Toán 6 tập 2. Tính giá trị của biểu thức:

Xem lời giải

Bài 162 trang 65 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 162 trang 65 SGK Toán 6 tập 2. Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài 163 trang 65 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 163 trang 65 SGK Toán 6 tập 2. Một cửa hàng bán 456,5m vải gồm hai loại: vải hoa và vải trăng. Biết số vài hoa bằng 78,25% số vài trắng. Tính số mét vải mỗi loại.

Xem lời giải

Bài 164 trang 65 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 164 trang 65 SGK Toán 6 tập 2. Khi trả tiền mua một cuốn sách theo đúng giá bìa, Oanh được cửa hàng trả lại 1200 đ vì đã được khuyến mại 10%. Vậy Oanh đã mua cuốn sách với giá bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 165 trang 65 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 165 trang 65 SGK Toán 6 tập 2. Một người gửi tiết kiệm 2 triệu đồng, tính ra mỗi tháng được lãi 11200đ. Hỏi người ấy đã gửi tiết kiệm với lãi suất bao nhiêu phần trăm một tháng?

Xem lời giải

Bài 166 trang 65 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 166 trang 65 SGK Toán 6 tập 2. Học kì I, số học sinh giỏi của lớp 6D bằng 2/7 số học sinh còn lại. Sang học kì II, số học sinh giỏi tăng thêm 8 bạn...

Xem lời giải

Bài 167 trang 65 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 167 trang 65 SGK Toán 6 tập 2. Đố: Đố em lập được một đề toán mà khi dung máy tính bỏ túi người giải đã bấm liên tiếp như sau:

Xem lời giải