Bài 9. Thứ tự thực hiện các phép tính

Bình chọn:
4.2 trên 863 phiếu
Lý thuyết thứ tự thực hiện các phép tính

Các số được nối với nhau bởi dấu cá phép tính

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 32 Toán 6 Tập 1 . Tính: a) 62 : 4 . 3 + 2 . 52;

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1. Tìm số tự nhiên x, biết: a) (6x – 39) : 3 = 201;...

Xem lời giải

Bài 73 trang 32 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 73 trang 32 SGK Toán 6 tập 1. Thực hiện phép tính

Xem lời giải

Bài 74 trang 32 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 74 trang 32 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên x, biết:

Xem lời giải

Bài 75 trang 32 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 75 trang 32 SGK Toán 6 tập 1. Điền số thích hợp vào ô vuông ...

Xem lời giải

Bài 76 trang 32 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 76 trang 32 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Trang đố Nga dùng bốn chữ số 2 cùng với dấu

Xem lời giải

Bài 77 trang 32 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 77 trang 32 SGK Toán 6 tập 1. Thực hiện phép tính

Xem lời giải

Bài 78 trang 33 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 78 trang 33 SGK Toán 6 tập 1. Tính giá trị biểu thức:

Xem lời giải

Bài 79 trang 33 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 79 trang 33 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào chỗ trống của bài toán sau sao cho để giải bài toán đó,ta phải tính giá trị của biểu thức

Xem lời giải

Bài 80 trang 33 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 80 trang 33 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào ô vuông các dấu thích hợp (=, ):

Xem lời giải

Bài 81 trang 33 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 81 trang 33 SGK Toán 6 tập 1. Sử dụng máy tính bỏ túi:

Xem lời giải

Bài 82 trang 33 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 82 trang 33 SGK Toán 6 tập 1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam có bao nhiêu dân tộc ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải