Bài 1. Nửa mặt phẳng

Bình chọn:
4.3 trên 448 phiếu
Lý thuyết. Nửa mặt phẳng.

1. Mặt phẳng Trang giấy, mặt bảng là hình ảnh của một mặt phẳng.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 72 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 72 Toán 6 Tập 2 . a) Hãy nêu các cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I), (II).

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 73 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 73 Toán 6 Tập 2 . Ở hình 3b, tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy không ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 73 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Giải bài 1 trang 73 SGK Toán 6 tập 2. Hãy kể tên một số hình ảnh của mặt phẳng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 73 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 2 trang 73 SGK Toán 6 tập 2. Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau hay không?

Xem lời giải

Bài 3 trang 73 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 3 trang 73 SGK Toán 6 tập 2. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:a) Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng…

Xem lời giải

Bài 4 trang 73 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 4 trang 73 SGK Toán 6 tập 2. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng a cắt các đoạn thẳng AB, AC và không đi qua A,B,C.

Xem lời giải

Bài 5 trang 73 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 5 trang 73 SGK Toán 6 tập 2. Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB . Vẽ ba tia OA,OB,OM.

Xem lời giải