Bài 16. Tìm tỉ số của hai số

Bình chọn:
4.1 trên 345 phiếu
Lý thuyết tìm tỉ số của hai số Lý thuyết tìm tỉ số của hai số

Tỉ số của hai số.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 16 trang 57 Toán 6 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 16 trang 57 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 16 trang 57 Toán 6 Tập 2 . Tìm tỉ số phần trăm của

Xem chi tiết
Bài 137 trang 57 SGK Toán 6 tập 2 Bài 137 trang 57 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 137 trang 57 SGK Toán 6 tập 2. Tìm tỉ số của:

Xem chi tiết
Bài 138 trang 58 SGK Toán 6 tập 2 Bài 138 trang 58 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 138 trang 58 SGK Toán 6 tập 2. Ta có thể đưa tỉ số của hai số về tỉ số của hai số nguyên.

Xem chi tiết
Bài 139 trang 58 SGK Toán 6 tập 2 Bài 139 trang 58 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 139 trang 58 SGK Toán 6 tập 2. Tỉ số của hai số a và b có thể viết là a/b. Cách viết này có khác gì cách viết phân số a/b không ? Cho ví dụ.

Xem chi tiết
Bài 140 trang 58 SGK Toán 6 tập 2 Bài 140 trang 58 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 140 trang 58 SGK Toán 6 tập 2. Chuột nặng hơn voi !

Xem chi tiết
Bài 141 trang 58 SGK Toán 6 tập 2 Bài 141 trang 58 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 141 trang 58 SGK Toán 6 tập 2. Tỉ số của hai số a và b bằng 3/2 . Tìm hai số đó biết a - b = 8.

Xem chi tiết
Bài 142 trang 59 sgk toán 6 tập 2 Bài 142 trang 59 sgk toán 6 tập 2

Giải bài 142 trang 59 SGK Toán 6 tập 2. Khi nói đến vàng ba số 9 (999) ta hiểu rằng: Trong 1000g “vàng” này chứa tới 999g vàng nguyên chất

Xem chi tiết
Bài 143 trang 59 SGK Toán 6 tập 2 Bài 143 trang 59 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 143 trang 59 SGK Toán 6 tập 2. Trong 40 kg nước biển có 2 kg muối. Tính tỉ số phần trăm muối trong nước biển.

Xem chi tiết
Bài 144 trang 59 SGK Toán 6 tập 2 Bài 144 trang 59 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 144 trang 59 SGK Toán 6 tập 2. Biết tỉ số phần trăm nước trong dưa chuột là 97,2%. Tính lượng nước trong 4 kg dưa chuột.

Xem chi tiết
Bài 145 trang 59 SGK Toán 6 tập 2 Bài 145 trang 59 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 145 trang 59 SGK Toán 6 tập 2. Tìm tỉ lệ xích của một bản đồ, biết rằng quãng đường từ Hà Nội đến Thái Nguyên trên bản đồ là 4 cm còn trong thực tế là 80 km.

Xem chi tiết
Bài 146 trang 59 SGK Toán 6 tập 2 Bài 146 trang 59 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 146 trang 59 SGK Toán 6 tập 2. Trên một bản vẽ kĩ thuật có tỉ lệ xích 1:125, chiều dài của một chiếc máy bay Bô – inh (Boeing) 747 là 56,408 cm.

Xem chi tiết
Bài 147 trang 59 SGK Toán 6 tập 2 Bài 147 trang 59 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 147 trang 59 SGK Toán 6 tập 2. Cầu Mỹ Thuận (h.12),nếu vẽ trên bản đồ tỉ lệ xích 1 : 20000 thì cây cầu này dài bao nhiêu xentimet?

Xem chi tiết
Bài 148 trang 60 SGK Toán 6 tập 2 Bài 148 trang 60 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 148 trang 60 SGK Toán 6 tập 2. Sử dụng máy tính bỏ túi

Xem chi tiết


Gửi bài