Bài 13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Bình chọn:
4 trên 553 phiếu
Lý thuyết hỗn số, số thập phân, phần trăm

1. Hỗn số, số thập phân, phấn trăm

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 44 SGK Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 44 Toán 6 Tập 2 . Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 45 SGK Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 45 Toán 6 Tập 2 . Viết các hỗn số dưới dạng phân số

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 46 SGK Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 46 Toán 6 Tập 2 . Viết các số thập phân

Xem lời giải

Bài 94 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 94 trang 46 SGK Toán 6 tập 2. Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số.

Xem lời giải

Bài 95 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 95 trang 46 SGK Toán 6 tập 2. Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số.

Xem lời giải

Bài 96 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 96 trang 46 SGK Toán 6 tập 2. So sánh các phân số.

Xem lời giải

Bài 97 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 97 trang 46 SGK Toán 6 tập 2. Đổi ra mét (viết kết quả dưới dạng phân số thập phân rồi dưới dạng số thập phân).

Xem lời giải

Bài 98 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 98 trang 46 SGK Toán 6 tập 2. Dùng phần trăm với kí hiệu % để viết các số phần trăm trong các câu sau đây.

Xem lời giải

Bài 99 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 99 trang 47 SGK Toán 6 tập 2. Khi cộng hai hỗn số 3 1/5 và 2 2/3, bạn Cường làm như sau: a) Bạn Cường đã tiến hành cộng hai hỗn số như thế nào?

Xem lời giải

Bài 100 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 100 trang 47 SGK Toán 6 tập 2. Tính giá trị của các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 101 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 101 trang 47 SGK Toán 6 tập 2. Thực hiện phép nhân hoặc phép chia hai hỗn số bằng cách viết hỗn số dưới dạng phân số:

Xem lời giải

Bài 102 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 102 trang 47 SGK Toán 6 tập 2. Bạn Hoàng làm phép nhân

Xem lời giải

Bài 103 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 103 trang 47 SGK Toán 6 tập 2. a) Khi chia một số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó với 2. Ví dụ: 37 : 0,5 = 37 . 2 = 74; 102: 0,5 = 102 . 2 = 204.

Xem lời giải

Bài 104 trang 47 sgk toán 6 tập 2

Giải bài 104 trang 47 SGK Toán 6 tập 2. Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân và dùng kí hiệu %:

Xem lời giải

Bài 105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2. Viết các phần trăm sau dưới dạng số thập phân: 7%, 45%, 216%

Xem lời giải

Bài 106 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 106 trang 48 SGK Toán 6 tập 2. Hoàn thành các phép tính sau:

Xem lời giải

Bài 107 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 107 trang 48 SGK Toán 6 tập 2. Tính:

Xem lời giải

Bài 108 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 108 trang 48 SGK Toán 6 tập 2. Hoàn thiện các phép tính sau: a) Tính tổng:

Xem lời giải

Bài 109 trang 49 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 109 trang 49 SGK Toán 6 tập 2. Tính bằng hai cách:

Xem lời giải

Xem thêm