Bài 2. Tập hợp các số nguyên

Bình chọn:
4.2 trên 353 phiếu
Lý thuyết Tập hợp các số nguyên.

Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 69 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 69 Toán 6 Tập 1 . Đọc các số biểu thị các điểm C, D, E trong hình 38.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 70 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 70 Toán 6 Tập 1 . Một chú ốc sên sáng sớm ở vị trí A trên cây cột cách mặt đất 2m (h.39).

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 70 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 70 SGK Toán 6 Tập 1. a) Ta có nhận xét gì về kết quả của câu hỏi 2 trên đây ?...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 70 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 70 SGK Toán 6 Tập 1. Tìm đối số của mỗi số sau: 7; - 3.

Xem lời giải

Bài 6 trang 70 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 70 SGK Toán 6 tập 1. Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 70 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 7 trang 70 SGK Toán 6 tập 1. Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi

Xem lời giải

Bài 8 trang 70 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 8 trang 70 SGK Toán 6 tập 1. Điền cho đủ các câu sau:

Xem lời giải

Bài 9 trang 71 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 9 trang 71 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số đối của:

Xem lời giải

Bài 10 trang 71 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 10 trang 71 SGK Toán 6 tập 1. Trên hình 40 điểm A cách điểm mốc M

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1, 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải