Bình chọn:
4 trên 443 phiếu
Bài 28 trang 113 SGK Toán 6 tập 1 Bài 28 trang 113 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 28 trang 113 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ đường xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox.

Xem chi tiết
Bài 29 trang 114 SGK Toán 6 tập 1 Bài 29 trang 114 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 29 trang 114 SGK Toán 6 tập 1. Cho hai tia đối nhau AB và AC. a) Gọi M là một điểm thuộc tia AB. Trong ba điểm M,A,C thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Xem chi tiết
Bài 30 trang 114 SGK Toán 6 tập 1 Bài 30 trang 114 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 30 trang 114 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:Nếu điểm O nằm trên đường thẳng xy thì:

Xem chi tiết
Bài 31 trang 114 SGK Toán 6 tập 1 Bài 31 trang 114 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 31 trang 114 SGK Toán 6 tập 1. Lấy 3 điểm không thẳng hàng A,B,C vẽ hai tia AB,AC: a) Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại M nằm giữa hai điểm B và C.

Xem chi tiết
Bài 32 trang 114 SGK Toán 6 tập 1 Bài 32 trang 114 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 32 trang 114 SGK Toán 6 tập 1. Trong các câu sau, em hãy chọn câu đúng: a) Hai tia Ox và Oy chun g gốc thì đối nhau.

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 1 - Hình học 6

Xem chi tiết
Bài 33 trang 115 SGK Toán 6 tập 1 Bài 33 trang 115 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 33 trang 115 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào chỗ trong trong các phát biểu sau: a) Hình gồm hai điểm … và tất cả các điểm nằm giữa … được gọi là đoạn thẳng RS.

Xem chi tiết
Bài 34 trang 116 SGK Toán 6 tập 1 Bài 34 trang 116 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 34 trang 116 SGK Toán 6 tập 1. Trên đường thẳng a lấy 3 điểm A,B,C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả ?

Xem chi tiết
Bài 35 trang 116 SGK Toán 6 tập 1 Bài 35 trang 116 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 35 trang 116 SGK Toán 6 tập 1. Gọi M là một điểm bất kì của đoạn thẳng AB, điểm M nằm ở đâu? Em hãy chọn cậu trả lời đúng trong các câu sau:a) ĐIểm M phải trùng với điểm A.

Xem chi tiết
Bài 36 trang 116 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 Bài 36 trang 116 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Giải bài 36 trang 116 SGK Toán 6 tập 1. Xét 3 đoạn thẳng AB,BC,CA trên hình 36 và trả lời các câu hỏi sau:a) Đường thẳng a có đi qua mút của đoạn thẳng nào không ?

Xem chi tiết
Bài 37 trang 116 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 Bài 37 trang 116 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Giải bài 37 trang 116 SGK Toán 6 tập 1. Lấy ba điểm không thẳng hàng A,B,C vẽ hai tia AB và AC, sau đó vẽ tia Ax cắt đoạn BC tại điểm K nằm giữa hai điểm B và C.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng