CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4 trên 1626 phiếu
Bài 62 trang 28 sgk toán 6 tập 1 Bài 62 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 62 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Tính: a) Tính: 10^2 ; 10^3; 10^4; 10^5; 10^6 b) Viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa của 10:

Xem chi tiết
Bài 63 trang 28 sgk toán 6 tập 1 Bài 63 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 63 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Điền dấu "x" vào ô thích hợp

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 29 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 29 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 29 Toán 6 Tập 1 . Ta đã biết 53 . 54 = 57. Hãy suy ra:

Xem chi tiết
Bài 64 trang 28 sgk toán 6 tập 1 Bài 64 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 64 trang 29 SGK Toán 6 tập 1. Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: a) 2^3.2^2.2^4 ...

Xem chi tiết
Bài 65 trang 28 sgk toán 6 tập 1 Bài 65 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 65 trang 29 SGK Toán 6 tập 1. Bằng cách tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong hai số sau ?

Xem chi tiết
Bài 66 trang 28 sgk toán 6 tập 1 Bài 66 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 66 trang 29 SGK Toán 6 tập 1. Ta biết 11^2 = 121; 111^2 = 12321. Hãy dự đoán: 1111^2 bằng bao nhiêu ? Kiểm tra lại dự đoán đó.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 30 Toán 6 Tập 1 . Viết thương của hai lũy thừa sau dưới dạng một lũy thừa:

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1. Viết các số 538; abcd dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.

Xem chi tiết
Bài 67 trang 30 sgk toán 6 tập 1 Bài 67 trang 30 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 67 trang 30 SGK Toán 6 tập 1. Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

Xem chi tiết
Bài 68 trang 30 sgk toán 6 tập 1 Bài 68 trang 30 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 68 trang 30 SGK Toán 6 tập 1. Tính bằng hai cách:

Xem chi tiết
Bài 69 trang 30 sgk toán 6 tập 1 Bài 69 trang 30 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 69 trang 30 SGK Toán 6 tập 1. Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai)

Xem chi tiết
Bài 70 trang 30 sgk toán 6 tập 1 Bài 70 trang 30 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 70 trang 30 SGK Toán 6 tập 1. Viết các số: 987; 2564;

Xem chi tiết
Bài 71 trang 30 sgk toán 6 tập 1 Bài 71 trang 30 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 71 trang 30 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên c, biết rằng với mọi n

Xem chi tiết
Bài 72 trang 31 sgk toán 6 tập 1 Bài 72 trang 31 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 72 trang 31 SGK Toán 6 tập 1. Số chính phương là số bằng bình phương của một số tự nhiên

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7,8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7,8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7,8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7,8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7,8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7,8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài