CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
3.9 trên 1629 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 15 Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 15 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 15 Toán 6 Tập 1. Điền vào chỗ trống:

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 15 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 15 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 15 Toán 6 Tập 1.Điền vào chỗ trống: a) Tích của một số với 0 thì bằng …

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 16 Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 16 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 16 Toán 6 Tập 1. Tính nhanh:

Xem chi tiết
Bài 26 trang 16  sgk toán 6 tập 1 Bài 26 trang 16 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 6 tập 1. Cho các số liệu về quãng đường bộ:

Xem chi tiết
Bài 27 trang 16  sgk toán 6 tập 1 Bài 27 trang 16 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 27 trang 16 SGK Toán 6 tập 1. Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh:

Xem chi tiết
Bài 28 trang 16  sgk toán 6 tập 1 Bài 28 trang 16 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 28 trang 16 SGK Toán 6 tập 1. Trên hình 12, đồng hồ chỉ 9 giờ 18 phút, hai kim đồng hồ thành hai phần, mỗi phần có

Xem chi tiết
Bài 29 trang 17  sgk toán 6 tập 1 Bài 29 trang 17 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 29 trang 17 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán sau ...

Xem chi tiết
Bài 30 trang 17  sgk toán 6 tập 1 Bài 30 trang 17 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 30 trang 17 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên x, biết:

Xem chi tiết
Bài 31 trang 17  sgk toán 6 tập 1 Bài 31 trang 17 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 31 trang 17 SGK Toán 6 tập 1. Tính nhanh

Xem chi tiết
Bài 32 trang 17  sgk toán 6 tập 1 Bài 32 trang 17 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 32 trang 17 SGK Toán 6 tập 1. Có thể tính nhanh tổng 97 + 19

Xem chi tiết
Bài 33 trang 17  sgk toán 6 tập 1 Bài 33 trang 17 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 33 trang 17 SGK Toán 6 tập 1. Cho dãy số sau: 1, 1, 2, 3, 5, 8

Xem chi tiết
Bài 34 trang 17  sgk toán 6 tập 1 Bài 34 trang 17 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 34 trang 17 SGK Toán 6 tập 1. Sử dụng máy tình bỏ túi

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài