CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4 trên 1626 phiếu
Bài 106 trang 42 SGK Toán 6 tập 1 Bài 106 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 106 trang 42 SGK Toán 6 tập 1. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó:

Xem chi tiết
Bài 107 trang 42 SGK Toán 6 tập 1 Bài 107 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 107 trang 42 SGK Toán 6 tập 1. Điền dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Xem chi tiết
Bài 108 trang 42 SGK Toán 6 tập 1 Bài 108 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 108 trang 42 SGK Toán 6 tập 1. Một số có tổng các chữ số chia cho 9

Xem chi tiết
Bài 109 trang 42 SGK Toán 6 tập 1 Bài 109 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 109 trang 42 SGK Toán 6 tập 1. Gọi m là số dư của a khi chia cho 9.

Xem chi tiết
Bài 110 trang 42 SGK Toán 6 tập 1 Bài 110 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 110 trang 42 SGK Toán 6 tập 1. Trong phép nhân a . b = c, gọi:

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 1 Bài 13 trang 43 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 13 trang 43 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 43 Toán 6 Tập 1. Số 18 có là bội của 3 không ?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài