CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
3.9 trên 1629 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 40 Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 40 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 40 Toán 6 Tập 1 . Trong các số sau, số nào chia hết cho 9

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 41 Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 41 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 41 Toán 6 Tập 1. Điền chữ số vào dấu * để được số (157*) chia hết cho 3.

Xem chi tiết
Bài 101 trang 41 SGK Toán 6 tập 1 Bài 101 trang 41 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 101 trang 41 SGK Toán 6 tập 1. Trong các số sau, số nào chia hết cho 3,

Xem chi tiết
Bài 102 trang 41 SGK Toán 6 tập 1 Bài 102 trang 41 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 102 trang 41 SGK Toán 6 tập 1. Cho các số: 3564; 4352; 6531; 6570; 1248

Xem chi tiết
Bài 103 trang 41 SGK Toán 6 tập 1 Bài 103 trang 41 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 103 trang 41 SGK Toán 6 tập 1. Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3 không, có chia hết cho 9 không ?

Xem chi tiết
Bài 104 trang 42 SGK Toán 6 tập 1 Bài 104 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 104 trang 42 SGK Toán 6 tập 1. Điền chữ số vào dấu * để:

Xem chi tiết
Bài 105 trang 42 SGK Toán 6 tập 1 Bài 105 trang 42 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 105 trang 42 SGK Toán 6 tập 1. Dùng ba trong bốn chữ số 4, 5, 3, 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số sao cho câc số đó:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài