CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4 trên 1626 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 27 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 27 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 27 Toán 6 Tập 1 . Điền vào ô trống cho đúng:

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 27 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 27 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 27 SGK Toán 6 Tập 1. Viết tích của hai lũy thừa sau thành một lũy thừa:x^5.x^4;a^4.a

Xem chi tiết
Bài 56 trang 27 sgk toán 6 tập 1 Bài 56 trang 27 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 56 trang 27 SGK Toán 6 tập 1. Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa:

Xem chi tiết
Bài 57 trang 28 sgk toán 6 tập 1 Bài 57 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 57 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Tính giá trị các lũy thừa sau:

Xem chi tiết
Bài 58 trang 28 sgk toán 6 tập 1 Bài 58 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 58 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 đến 20.

Xem chi tiết
Bài 59 trang 28 sgk toán 6 tập 1 Bài 59 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 59 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Lập bảng lập phương của các số tự nhiên từ 0 đến 10.

Xem chi tiết
Bài 60 trang 28 sgk toán 6 tập 1 Bài 60 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 60 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa.

Xem chi tiết
Bài 61 trang 28 sgk toán 6 tập 1 Bài 61 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 61 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Trong các số sau, số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài