CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4 trên 1626 phiếu
Bài 35 trang 19  sgk toán 6 tập 1 Bài 35 trang 19 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 35 trang 19 SGK Toán 6 tập 1. Tìm các tích bằng nhau mà không cần tính kết quả của mỗi tích:

Xem chi tiết
Bài 36 trang 19  sgk toán 6 tập 1 Bài 36 trang 19 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 36 trang 19 SGK Toán 6 tập 1. Có thể tính nhầm tích 45 . 6 bằng cách:

Xem chi tiết
Bài 37 trang 20  sgk toán 6 tập 1 Bài 37 trang 20 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 37 trang 20 SGK Toán 6 tập 1. Áp dụng tính chất a(b - c) = ab - ac để tính nhẩm:

Xem chi tiết
Bài 38 trang 20  sgk toán 6 tập 1 Bài 38 trang 20 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 38 trang 20 SGK Toán 6 tập 1. Sử dụng máy tính bỏ túi:

Xem chi tiết
Bài 39 trang 20  sgk toán 6 tập 1 Bài 39 trang 20 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 39 trang 20 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Số 142 857 có tính chất rất đặc biệt. Hãy nhân nó với mỗi số

Xem chi tiết
Bài 40 trang 20  sgk toán 6 tập 1 Bài 40 trang 20 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 40 trang 20 SGK Toán 6 tập 1. Bình Ngô đại cáo ra đời năm nào?

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 21 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 21 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 21 Toán 6 Tập 1 . Điền vào chỗ trống:

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 21 SGK Toán 6 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 21 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 21 SGK Toán 6 Tập 1. Điền vào chỗ trống: a) 0 : a = … (a ≠ 0);...

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài