CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
3.9 trên 1629 phiếu
Bài 76 trang 32 sgk toán 6 tập 1 Bài 76 trang 32 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 76 trang 32 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Trang đố Nga dùng bốn chữ số 2 cùng với dấu

Xem chi tiết
Bài 77 trang 32 sgk toán 6 tập 1 Bài 77 trang 32 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 77 trang 32 SGK Toán 6 tập 1. Thực hiện phép tính

Xem chi tiết
Bài 78 trang 33 sgk toán 6 tập 1 Bài 78 trang 33 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 78 trang 33 SGK Toán 6 tập 1. Tính giá trị biểu thức:

Xem chi tiết
Bài 79 trang 33 sgk toán 6 tập 1 Bài 79 trang 33 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 79 trang 33 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào chỗ trống của bài toán sau sao cho để giải bài toán đó,ta phải tính giá trị của biểu thức

Xem chi tiết
Bài 80 trang 33 sgk toán 6 tập 1 Bài 80 trang 33 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 80 trang 33 SGK Toán 6 tập 1. Điền vào ô vuông các dấu thích hợp (=, ):

Xem chi tiết
Bài 81 trang 33 sgk toán 6 tập 1 Bài 81 trang 33 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 81 trang 33 SGK Toán 6 tập 1. Sử dụng máy tính bỏ túi:

Xem chi tiết
Bài 82 trang 33 sgk toán 6 tập 1 Bài 82 trang 33 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 82 trang 33 SGK Toán 6 tập 1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam có bao nhiêu dân tộc ?

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 6

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài