Bình chọn:
4.4 trên 122 phiếu

PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY