Để học tốt toán lớp 9 như là cuốn sách giải đầy đủ lớp 9 bao gồm cả đại số và hình học. Tổng hợp công thức, lý thuyết, chuyên đề toán đại số hình học lớp 9, giải bài tập toán trong sgk lớp 9