Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

Bình chọn:
4.5 trên 27 phiếu