Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

Bình chọn:
4 trên 137 phiếu
Lý thuyết Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

Tập xác định của hàm số

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 29 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 29 Toán 9 Tập 2. Điền vào những ô trống các giá trị tương ứng của y trong hai bảng sau:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 29 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 29 Toán 9 Tập 2. Đối với hàm số y=ax^2, nhờ các bảng giá trị vừa tính được, hãy cho biết...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 30 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 30 Toán 9 Tập 2 . Đối với hàm số y = 2x2, khi x

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 30 Toán 9 Tập 2

Cho hai hàm số y=1/2x^2 và y=-1/2x^2...

Xem lời giải

Bài 1 trang 30 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 1 trang 30 SGK Toán 9 tập 2. Diện tích S của hình tròn được tính bởi công thức

Xem lời giải

Bài 2 trang 31 sgk Toán 9 tập 2

Một vật rơi ở độ cao so với mặt đất là 100 m.

Xem lời giải

Bài 3 trang 31 sgk Toán 9 tập 2

Lực F của gió khi thổi vuông góc vào cánh buồm tỉ lệ thuận với bình phương

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải