CHƯƠNG I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

Bình chọn:
3.8 trên 760 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 4 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1. So sánh

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm số x không âm biết...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 6 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 1 trang 6 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 1 trang 6 SGK Toán 9 tập 1. Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau...

Xem chi tiết

Bài 2 trang 6 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 2 trang 6 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 2 trang 6 SGK Toán 9 tập 1. So sánh: a) 2 và √3 ; b) 6 và √4 ; c) 7 và √47.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 6 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 3 trang 6 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 3 trang 6 SGK Toán 9 tập 1. Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau...

Xem chi tiết

Bài 4 trang 7 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 4 trang 7 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 4 trang 7 SGK Toán 9 tập 1. Tìm số x không âm, biết:a) √x = 15; b) 2√x =14; c)√x < √2; d) √2x < 4.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 7 sgk Toán 9 - tập 1 Bài 5 trang 7 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 5 trang 7 SGK Toán 9 tập 1. Đố. Tính cạnh một hình vuông, biết diện tích của nó bằng diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng 3,5m và chiều dài 14m.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương I - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương I - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút (Đề số 1) - Chương I - Đại số 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương I - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương I - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút (Đề số 1) - Chương I - Đại số 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài  2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1. Hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC = 5cm và cạnh BC = x

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2, 3 Bài  2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2, 3 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2, 3 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1. Với giá trị nào của x thì...

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácHỏi bài