Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Bình chọn:
3.9 trên 232 phiếu
Lý thuyết về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn: Đường thẳng và đường tròn cắt nhau. Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc. Đường thẳng và đường tròn không giao nhau.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 107 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 107 SGK Toán 9 Tập 1. Vì sao một đường thẳng và một đường tròn không thể có nhiều hơn hai điểm chung ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 108 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 108 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy chứng minh khẳng định trên

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 109 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 109 SGK Toán 9 Tập 1. Cho đường thẳng a và có một điểm O cách a là 3cm.

Xem lời giải

Bài 17 trang 109 sgk Toán 9 - tập 1

Vì d< R nên đường thẳng cắt đường tròn. Vì đường thẳng tiếp xúc với đường tròn nên d=R=6cm.

Xem lời giải

Bài 18 trang 110 sgk Toán 9 - tập 1

Khoảng cách từ tâm A đến trục Ox là 4. Vậy d>R, do đó đường tròn và trục Ox không giao nhau.

Xem lời giải

Bài 19 trang 110 sgk Toán 9 - tập 1

Cho đường thẳng xy. Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm và tiếp xúc với đường thẳng xy nằm trên đường nào?

Xem lời giải

Bài 20 trang 110 sgk Toán 9 - tập 1

Cho đường tròn tâm O bán kính 6cm và một điểm A cách O là 10cm.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải