Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Bình chọn:
3.8 trên 275 phiếu
Lý thuyết Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Đối với phương trình

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 44 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 44 Toán 9 Tập 2 . Hãy điền những biểu thức thích hợp vào các ô trống (…) dưới đây:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 44 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 44 Toán 9 Tập 2. Hãy giải thích vì sao khi delta <0 thì phương trình vô nghiệm

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 45 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 45 Toán 9 Tập 2. Áp dụng công thức nghiệm để giải các phương trình:

Xem lời giải

Bài 15 trang 45 sgk Toán 9 tập 2

Không giải phương trinh, hãy xác định các

Xem lời giải

Bài 16 trang 45 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 16 trang 45 SGK Toán 9 tập 2. Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải