Bài 3. Hình cầu. Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

Bình chọn:
4.4 trên 165 phiếu
Lý thuyết. Hình cầu. Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

Khi quay nửa hình tròn tâp O, bán kính R một vòng quanh đường kính AB cố định thì được một hình cầu.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 121 Toán 9 Tập 2

Cắt một hình trụ hoặc một hình cầu

Xem lời giải

Bài 30 trang 124 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Nếu thể tích của một hình cầu là

Xem lời giải

Bài 31 trang 124 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Hãy điền vào các ô trống ở bảng sau:

Xem lời giải

Bài 32 trang 125 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Một khối gỗ dạng hình trụ, bán kính đường tròn là r, chiều cao 2r (đơn vị: cm)

Xem lời giải

Bài 33 trang 125 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 33 trang 125 SGK Toán 9 tập 2. Các loại bóng cho trong bảng đều có dạng hình cầu. Hãy điền vào các ô trống ở bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):

Xem lời giải

Bài 34 trang 125 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 34 trang 125 SGK Toán 9 tập 2. Khinh khí cầu của nhà Mông gôn fi ê

Xem lời giải

Bài 35 trang 126 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Một cái bồn chứa xăng gồm hai cửa hình cầu và hình trụ (h110)

Xem lời giải

Bài 36 trang 126 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Một chi tiết máy gồm một hình trụ và hai nửa hình cầu với các kích thước đã cho trên hình 111 (đơn vị: cm)

Xem lời giải

Bài 37 trang 126 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R, Ax và By là hai tiếp tuyến với nửa đường tròn tại A và B.

Xem lời giải