Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bình chọn:
4 trên 495 phiếu
Lý thuyết về một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Trong một tam giác vuông nếu cho trước hai yếu tố (trong đó có ít nhất một yếu tố về cạnh và không kể góc vuông) thì ta sẽ tìm được các yếu tố còn lại.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 85 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 85 SGK Toán 9 Tập 1. Viết các tỉ số lượng giác của góc B và góc C

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 87 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 87 SGK Toán 9 Tập 1. Trong ví dụ 3, hãy tính cạnh BC mà không áp dụng định lý Py-ta-go.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 87 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 87 SGK Toán 9 Tập 1. Trong ví dụ 4, hãy tính các cạnh OP và OQ qua côsin của các góc P và Q.

Xem lời giải

Bài 26 trang 88 sgk Toán 9 - tập 1

Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xáp xỉ bằng

Xem lời giải

Bài 27 trang 88 sgk Toán 9 - tập 1

Giải tam giác ABC vuông tại A, biết rằng:

Xem lời giải

Bài 28 trang 89 sgk Toán 9 - tập 1

Một cột đèn cao 7m có bóng trên mặt đất dài 4m.

Xem lời giải

Bài 29 trang 89 sgk Toán 9 - tập 1

Một khúc sông sộng khoảng 250m.

Xem lời giải

Bài 30 trang 89 sgk Toán 9 - tập 1

Cho tam giác ABC, trong đó BC = 11cm,

Xem lời giải

Bài 31 trang 89 sgk Toán 9 - tập 1

Trong hình 33:

Xem lời giải

Bài 32 trang 89 sgk Toán 9 - tập 1

Một con thuyền với vận tốc 2km/h vượt qua một khúc sông nước chảy mạnh mất 5 phút.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải