Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bình chọn:
3.9 trên 391 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 85 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 85 SGK Toán 9 Tập 1. Viết các tỉ số lượng giác của góc B và góc C

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 87 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 87 SGK Toán 9 Tập 1. Trong ví dụ 3, hãy tính cạnh BC mà không áp dụng định lý Py-ta-go.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 87 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 87 SGK Toán 9 Tập 1. Trong ví dụ 4, hãy tính các cạnh OP và OQ qua côsin của các góc P và Q.

Xem lời giải

Bài 26 trang 88 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 26 trang 88 SGK Toán 9 tập 1. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xáp xỉ bằng

Xem lời giải

Bài 27 trang 88 sgk Toán 9 - tập 1

Giải tam giác ABC vuông tại A, biết rằng:

Xem lời giải

Bài 28 trang 89 sgk Toán 9 - tập 1

Một cột đèn cao 7m có bóng trên mặt đất dài 4m.

Xem lời giải

Bài 29 trang 89 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 29 trang 89 SGK Toán 9 tập 1. Một khúc sông sộng khoảng 250m.

Xem lời giải

Bài 30 trang 89 sgk Toán 9 - tập 1

Cho tam giác ABC, trong đó BC = 11cm,

Xem lời giải

Bài 31 trang 89 sgk Toán 9 - tập 1

Trong hình 33:

Xem lời giải

Bài 32 trang 89 sgk Toán 9 - tập 1

Một con thuyền với vận tốc 2km/h vượt qua một khúc sông nước chảy mạnh mất 5 phút.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải