Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bình chọn:
4.2 trên 216 phiếu
Lý thuyết Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Toán 9 Bài 2 trang 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi Toán 9 Bài 2 trang 8 Tập 2. Kiểm tra rằng cặp số (x; y) = (2; -1)

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 9 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 9 Toán 9 Tập 2. Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (…) trong câu sau:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 10 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 10 Toán 9 Tập 2. Hệ phương trình trong ví dụ 3 có bao nhiêu nghiệm ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 11 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 4 trang 11 SGK Toán 9 tập 2. Không cần vẽ hình, hãy cho biết số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau đây và giải thích vì sao:

Xem lời giải

Bài 5 trang 11 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 5 trang 11 SGK Toán 9 tập 2. Đoán nhận số nghiệm của hệ phương trình sau bằng hình học:

Xem lời giải

Bài 6 trang 11 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 6 trang 11 SGK Toán 9 tập 2. Đố: Bạn Nga nhận xét: Hai hệ phương trình bậc nhất hai ẩn vô nghiệm thì luôn tương đương với nhau.

Xem lời giải

Bài 7 trang 12 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 7 trang 12 SGK Toán 9 tập 2. Cho hai phương trình 2x + y = 4 và 3x + 2y = 5.

Xem lời giải

Bài 8 trang 12 sgk Toán 9 tập 2.

Giải bài 8 trang 12 SGK Toán 9 tập 2. Cho các hệ phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 9 trang 12 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 9 trang 12 SGK Toán 9 tập 2. Đoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau, giải thích vì sao:

Xem lời giải

Bài 10 trang 12 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 10 trang 12 SGK Toán 9 tập 2. Đoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau, giải thích vì sao:

Xem lời giải

Bài 11 trang 12 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 11 trang 12 SGK Toán 9 tập 2. Nếu tìm thấy hai nghiệm phân biệt của một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải