Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba

Bình chọn:
4.1 trên 377 phiếu
Lý thuyết Ôn tập chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba

Lý thuyết Ôn tập chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba

Xem chi tiết

Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 1: Căn bậc hai, căn bậc ba trang 39 SGK toán 9 tập 1

Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 1: Căn bậc hai, căn bậc ba trang 39 SGK toán 9 tập 1. Nêu điều kiện để x là căn bậc hai số học của số a không âm...

Xem chi tiết

Bài 70 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp

Xem lời giải

Bài 71 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 72 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Phân tích thành nhân tử (với các số x, y, a, b không âm và a ≥ b)

Xem lời giải

Bài 73 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Rút gọn rồi tính giá trị của các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 74 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài 75 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Chứng minh các đẳng thức sau:

Xem lời giải

Bài 76 trang 41 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 76 trang 41 SGK Toán 9 tập 1. Cho biểu thức: a) Rút gọn Q b) Xác định giá trị của Q khi a = 3b

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải