Bài 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Bình chọn:
3.9 trên 287 phiếu
Lý thuyết về sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Đường tròn tâm O bán kính R, kí hiệu (O;R), là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1. Trên hình 53, điểm H nằm bên ngoài đường tròn (O)

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường tròn...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 98 SGK Toán 9 Tập 1. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Hãy vẽ đường tròn đi qua ba điểm đó.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4, 5 Bài 1 trang 99 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi 4, 5 Bài 1 trang 99 SGK Toán 9 Tập 1. Cho đường tròn (O), A là một điểm bất kì thuộc đường tròn.

Xem lời giải

Bài 1 trang 99 sgk Toán 9 - tập 1

Cho hình chữ nhật ABCD có AB=12cm, BC=5cm. Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C, D thuộc cùng một đường tròn...

Xem lời giải

Bài 2 trang 100 sgk toán 9 tập 1

Hãy nối mỗi ô ở cột trái với mỗi ô ở cột phải để được khẳng định đúng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 100 sgk Toán 9 - tập 1

Chứng minh các định lý sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 100 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 4 trang 100 SGK Toán 9 tập 1. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy xác định vị trí của mỗi điểm A(-1;-1), B(-1;-2),

Xem lời giải

Bài 5 trang 100 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 5 trang 100 SGK Toán 9 tập 1. Đố. Một tấm bìa hình tròn không còn dấu vết của tâm. Hãy tìm lại tâm của hình tròn đó.

Xem lời giải

Bài 6 trang 100 sgk Toán 9 - tập 1

Trong các biển báo giao thông sau, biển nào có tâm đối xứng, biển nào có trục đối xứng?

Xem lời giải

Bài 7 trang 101 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 7 trang 101 SGK Toán 9 tập 1. Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng:

Xem lời giải

Bài 8 trang 101 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 8 trang 101 SGK Toán 9 tập 1. Cho góc nhọn xAy và hai điểm B, C thuộc Ax. Dựng đường tròn (O) đi qua B và C sao cho tâm O nằm trên tia Ay.

Xem lời giải

Bài 9 trang 101 sgk Toán 9 - tập 1

Vẽ lại hình.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải