Bài 1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

Bình chọn:
4.3 trên 98 phiếu
Lý thuyết. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

1. Hình trụ Khi quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh CD cố định ta thu được một hình trụ.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 107 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 107 Toán 9 Tập 2. Lọ gốm ở hình 74 có dạng một hình trụ.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 108 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 108 Toán 9 Tập 2 . Chiếc cốc thủy tinh và ống nghiệm đều có dạng hình trụ (h.76),

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 109 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 109 Toán 9 Tập 2 . Quan sát hình 77 và điền số thích hợp vào các chỗ trống:

Xem lời giải

Bài 1 trang 110 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 1 trang 110 SGK Toán 9 tập 2. Hãy điền thêm các tên gọi vào dấu "..."

Xem lời giải

Bài 2 trang 110 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 2 trang 110 SGK Toán 9 tập 2. Lấy một băng hình chữ nhật ABCD(h80). Biết AB = 10cm, BC = 4 cm; dán băng giấy như hình vẽ

Xem lời giải

Bài 3 trang 110 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 3 trang 110 SGK Toán 9 tập 2. Quan sát ba hình dưới đây và chỉ ra chiều cao, bán kính của mỗi hình.

Xem lời giải

Bài 4 trang 110 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 4 trang 110 SGK Toán 9 tập 2. Một hình trụ có đáy là 7 cm, diện tích xung quanh bằng 352 cm2. Khi đó, chiều cao của hình trụ là:

Xem lời giải

Bài 5 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 5 trang 111 SGK Toán 9 tập 2. Điền đầy đủ kết quả vào những ô trống của bảng sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ là 314

Xem lời giải

Bài 7 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Một bóng đèn huỳnh quang dài 1,2m. đường kính của đường tròn đáy là 4cm, được đặt khít vào một ống giấy cứng dạng hình hộp(h82).

Xem lời giải

Bài 8 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 8 trang 111 SGK Toán 9 tập 2. Cho hình chữ nhật ABCD (AB = 2a, BC = A). Quay hình chữ nhật đó quanh AB thì được hình trụ có thể tích

Xem lời giải

Bài 9 trang 112 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Hình 83 là mình hình trụ cùng với hình khai triển của nó kèm theo kích thước.

Xem lời giải

Bài 10 trang 112 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Giải bài 10 trang 112 SGK Toán 9 tập 2. Hãy tính:

Xem lời giải

Bài 11 trang 112 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Người ta nhấn chím hoàn toàn một tượng đã nhỏ vào một lọ thủy tinh có nước dạng hình trụ(h84). Diện tích đáy lọ thủy tinh là

Xem lời giải

Bài 12 trang 112 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Điền đủ các kết quả vào những ô trống của bảng sau:

Xem lời giải

Bài 13 trang 113 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Một tấm kim loại được khoan thủng bốn lỗ như hình 85 (lỗ khoan dạng hình trụ), tấm kim loại dày 2 cm,

Xem lời giải

Bài 14 trang 113 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Đường ống nối hai bể cá trong một thủy cung ở nam nước Pháp có dạng hình trụ, độ dài của đường ống là 30m ( h86).

Xem lời giải