Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bình chọn:
4 trên 418 phiếu
Lý thuyết về biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Đưa thừa số ra ngoài dấu căn

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 24 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 24 SGK Toán 9 Tập 1. Với

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 25 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 25 SGK Toán 9 Tập 1. Rút gọn biểu thức

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 25 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 25 SGK Toán 9 Tập 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn..

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 26 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 26 SGK Toán 9 Tập 1. Đưa thừa số vào trong dấu căn

Xem lời giải

Bài 43 trang 27 SGK Toán 9 tập 1

Viết các số hoặc biểu thức dấu căn thành dạng tích rồi đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

Xem lời giải

Bài 44 trang 27 sgk Toán 9 - tập 1

Đưa thừa số vào trong dấu căn:

Xem lời giải

Bài 45 trang 27 sgk Toán 9 - tập 1

So sánh các số đã cho.

Xem lời giải

Bài 46 trang 27 sgk Toán 9 - tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 47 trang 27 sgk Toán 9 - tập 1

Rút gọn...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải